Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Yasal Boşluk Analizi Çalıştayı, 21-22 Aralık 2016, Mövenpick Hotel, Ankara

“Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında Faaliyet 1.6 altında yer alan “Doğanın ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması hakkında AB Doğa Koruma mevzuatına (Habitat ve Kuş Direktifleri) uygun taslak ikincil mevzuatın hazırlanmasında faydalanıcıya destek” görevi tanımlanmıştır.

 

Alt-faaliyet 1.6.1 kapsamında, taslak “Yasal Boşluk Analizi” raporu hazırlanmaktadır. Raporda, doğa koruma ile doğrudan ilgili olan Türk mevzuatı hakkında bilgiler toplanıp ve analiz edilmektedir. Bu kapsamında gerçekleştirilen boşluk analizi çalışmaları için ilgili kurumların katıldığı çalışma grubu toplantıları ve çalıştay yapılması da planlanmıştır. Bu toplantılarda, doğa koruma mevzuatı ve yatay mevzuatla ilişkili uygulamada önemli görevi bulunan kurumların temsilcilerinin görüşleri toplanıp, bilgilerine danışılacaktır.

Düzenlenen çalıştayda, Habitat ve Kuş Direktifi ile ilgili temel maddeler görüşülerek, ulusal mevzuata ilişkin görüşler alınmıştır.