Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

TÜRLER KAPANIŞ SEMİNERİ – KONYA, 4-7 EKİM 2016

3fb077c8-65f9-4b65-bef6-b33c81b85662

Topluluk açısından önem arz eden türler hakkında kapanış semineri 4 -7 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilmiştir.  Seminerin temel amacı, projemiz tarafından hazırlanan ve ana çıktılarımızdan biri olması beklenen “Topluluk açısından önem arz eden türlerin referans listelerini (Dir. 92/43/EEC)” tamamlamak ve sunmaktı. Seminer esnasında T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın temsilcilerinin yanı sıra seminer süresince üzerinde tartışılacak olan 5 ayrı tür grubu (Bitkiler, Memeliler, Balıklar, Omurgasızlar, ve Kuşlar ) üzerinde uzmanlaşmış olan Türk bilimsel topluluğunun değerli temsilcileri de hazır bulunmuşlardır. Projemizin uzmanlarından Sayın Bay Santiago Garcia çalışma grubunun tartışmalarına yön vermiştir. Projemiz tüm katılımcılara, nihai referans listelerinin kalitesini arttıracak ve Türkiye’de doğa koruma konusunda önemli bir kilometre taşı oluşturacak nitelikte değerli katkıları için teşekkür eder.

img-20161004-wa0018 3ddafe15-3d56-4efc-99eb-b72f1d680510 6cc35f75-a0c1-4602-8730-5659e4b7958d img-20161004-wa0007 ab418f79-7ed2-41bb-a47c-13049099f3f1