Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Sistematik Koruma Planlama (SKP) Çalıştayı, 22 – 23 Şubat 2017, Green Park Hotel – Ankara

SKP’yi uygulayabilmek için kullanılacak olan değişkenlerin nasıl kullanılacağına; farklı arazi kullanımlarının habitatları nasıl etkilediğine ve bunların birbiriyle nasıl bir ilişki kurduğuna ilişkin anlayışı artırmaya yardımcı olmak amacıyla 22-23 Şubat tarihlerinde sözkonusu çalıştayımız düzenlenmiştir.