Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

HABİTAT MODELLEMESİ VE HARİTALAMASI HAKKINDA ÇALIŞTAY, 1-2 Mart 2017 – Eskişehir Anemon Hotel