Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Biyoçeşitlilik ve Natura 2000 Veri Tabanı Kurumsal Yönetim Sistemi Çalıştayı, 08-09 Şubat 2017, Holiday Inn Hotel – Ankara

Her iki sistemin sürekliliğini iyileştirecek, sistemin işletme giderini düşürecek, Paydaşlar arasında veri paylaşma kültürünü iyileştirecek nitelikte, alan ve biyoçeşitlilik veri tabanları için kurumsal seviyede bir yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla ilgili kurumların katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir.