Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

AKDENİZ BÖLGESİ TÜRLERİ VE HABİTAT TİPLERİ HAKKINDA I. SEMİNER, 31 Ocak -1 Şubat 2017, Hilton Hotel – Mersin

İçerik: Görev 1.1 altında AB Kuş ve Habitat Direktiflerinin ilgili ekleri için muhtemel türlerin ve habitatların ön listelerinin hazırlanması amacıyla ilk çalıştayımız gerçekleştirilmiştir.