Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Natura 2000 hakkında Eğitim Programı

11Ekim tarihine Kızılcahamam’da (Ankara) Natura 2000 hakkında eğitim programının ilk modülü gerçekleştirilecektir. Eğitim Programının amacı, Natura 2000 alanlarının seçilmesi, belirlenmesi ve uygulanması için Türkiye’de idare ve diğer paydaşların kapasitelerinin artırılmasıdır. İlk modül, AB doğa koruma müktesebatı ve Natura 2000 alanlarının seçilmesi ve belirlenmesi sürecine odaklanacaktır. 56 katılımcı (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı personeli ile STK temsilcileri) Habitat ve Kuş Direktiflerinin önemli noktaları ile dört AB Üyesi Devletin tecrübelerini öğrenecektir.